Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku węzeł Rzeszów Zachód
- węzeł Rzeszów Centralny