Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku węzeł Rzeszów Zachód
- węzeł Rzeszów Centralny

Opis kontraktu

Kontynuacja  budowy autostrady A-4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Rzeszów Centralny (OD KM 570+300 DO KM 574+313.44)

 

Nr Kontraktu: 2811/5/2013

Wartość Kontraktu: 183 970 082,70 PLN

Udział środków unijnych :159 805 504,30 PLN

 

 

PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI KONTRAKTU: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Data podpisania umowy – 01.02.2013 r.
Data zakończenia – 01.04.2014 r.
Data przekazania Terenu Budowy: – 01.03.2013r.

 

AUTOSTRADA A-4