Kontynuacja budowy autostrady A4
na odcinku węzeł Rzeszów Zachód
- węzeł Rzeszów Centralny

Zaawansowanie rzeczowo/finansowe

Diagram przedstawia wykaz zaawansowania według poprzedniego wykonawcy.

Ogólne zaawansowanie rzeczowo/finansowe dla kontynuacji budowy autostrady :